1.Tên sản phẩm/Tên gọi khác Polyaluminium chloride 31% 2.Thông tin sản phẩm – Công thức: [Al2(OH)nCl6-nXH2O]m– Tên thương mại: PAC… LH: 0866.228.662
THÔNG TIN SẢN PHẨM PVA 205MB ( 5 – 88MB) là keo Polyvinyl Alcohol thủy phân một phần được sử… LH: 0866.228.662
0866 228 662
challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon